AboutUs copy

Материали за редовно годишно Общо събрание 29.06.2023

Годишен финансов отчет за 2022
Доклад на директора за връзки с инвеститорите
Образец на пълномощно на физическо лице ОС-29.06.2023
Образец на пълномощно на юридическо лице ОС-29.06.2023
Покана за свикване на редовно РОСА 29.06.2023
Решение за свикване на редовно РОСА 29.06.2023

Документи от редовно годишно Общо събрание 28.06.2022

Годишен финансов отчет за 2021г
Декларации по чл.114б,ал.1 от ЗППЦК на СД
Доклад на директор за връзки с инвеститорите за 2021 г
Протокол от редовно ГОС 28.06.2022 г
Пълномощно УПФ Съгласие ГОС 28.06.2022 г
Списък на присъстващите акционери ГОС 28.06.2022 г

 

Материали за редовно годишно Общо събрание 28.06.2022

Покана за свикване на редовно РОСА 28.06.2022
Решение за свикване на редовно РОСА 28.06.2022
Доклад на директора за връзки с инвеститорите
Допълнителни материали СД
Годишен финансов отчет за 2021
Образец на пълномощно на физическо лице ОС-28.06.2022
Образец на пълномощно на юридическо лице ОС-28.06.2022

 

Документи от редовно годишно Общо събрание 30.09.2021

Покана за свикване на редовно ГОС – 30.09.2021
Годишен финансов отчет за 2020 г
Доклад на директор за връзки с инвеститорите
Политика за възнагражденията СД 30.09.2021г
Протокол от редовно ГОС 30.09.2021 г
Пълномощно Сила Холдинг АД ГОС 30.09.2021 г
Пълномощно УПФ Съгласие ГОС 30.09.2021 г
Списък на присъстващите акционери ГОС 30.09.2021 г
Устав на дружеството 30.09.2021 г

Материали за редовно годишно Общо събрание 30.09.2021

Покана за свикване на редовно ГОС 30.09.2021
Решение за свикване на редовно ГОС 30.09.2021
Доклад за прилагане на политика за възнагражденията 2020
Доклад на директора за връзки с инвеститорите
Устав на дружеството проект 2021
Годишен финансов отчет за 2020
Предложение Сила Холдинг АД-30092021
Допълнителни материали за ОСА 30092021
Покана за свикване на редовно ГОС актуализирана-30.09.2021
Образец на пълномощно на физическо лице ОС-30.09.2021
Образец на пълномощно на юридическо лице ОС-30.09.2021

 

Документи от редовно годишно Общо събрание 15.10.2020

Покана за свикване на редовно ГОС 29.09.2020 г
Решение за свикване на ОС 29.09.2020 г
Протокол ГОС за липса на кворум 29.09.2020 г.
Протокол от редовно ГОС -15.10.2020 г.
Списък на присъствалите акционери ГОС- 15.10.2020 г
Пълномощно Сила Холдинг АД ГОС 15.10.2020 г
Пълномощно УПФ Съгласие ГОС 15.10.2020 г
Политика за възнагражденията СД 15.10.2020 г
Годишен финансов отчет за 2019 г
Протокол от заседание на СД 16.10.2020 г.

Материали за редовно годишно Общо събрание 29.09.2020

Покана за свикване на редовно ГОС 29.09.2020 г.
Решение за свикване на ОС 29.09.2020 г.
Образец на пълномощно на физическо лице ОС 29.09.2020 г.
Образец на пълномощно на юридическо лице ОС 29.09.2020 г.
Декларации Анелия Асенова Асенова
Декларации Иван Динев Иванов
Свидетелство за съдимост Анелия Асенова Асенова
Свидетелство за съдимост Иван Динев Иванов
Политика за възнагражденията СД

Документи от редовно годишно Общо събрание 30.06.2019

Покана за свикване на редовно ГОС 30.06.2019
Решение за свикване на редовно ГОС 30.06.2019
Протокол от редовно ГОС 30.06.2019
Списък на присъствалите акционери ГОС 30.06.2019
Пълномощно Сила Холдинг АД ГОС 30.06.2019
Пълномощно ЦКБ Сила АД ГОС 30.06.2019
Годишен финансов отчет за 2018 г.

Документи от извънредно Общо събрание 13.05.2019

Покана за свикване на извънредно ОС 13.05.2019
Решение за свикване на извънредно ОС 13.05.2019
Решение за приемане на Мотивиран доклад на Съвета на директорите
Мотивиран доклад на Съвета на директорите
Протокол от извънредно ОС 13.05.2019
Списък на присъствалите акционери извънредно ОС 13.05.2019
Пълномощно Сила Холдинг АД извънредно ОС 13.05.2019
Пълномощно Съгласие извънредно ОС 13.05.2019
Пълномощно ЦКБ Сила АД извънредно ОС 13.05.2019